Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015. Skr. 2015/16:190
Socialdepartementet

Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015. Skr. 2015/16:190

10800

108 kr

Redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel ur fonden under 2015.Vidare redogör regeringen för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling samt analyserar fördelningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena. I skrivelsen anges också områden som enligt regeringens mening bör prioriteras vid kommande fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden.
Produktdetaljer: