Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016. Skr. 2016/17:211
Socialdepartementet

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016. Skr. 2016/17:211

10800

108 kr (exkl. moms)

Här lämnas en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvfondsdelegationen fördelat medel ur fonden under 2016.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 84
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Skr. 2016/17:211
  • ISBN/Best.nr: SKR1617211
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor