Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016. Skr. 2016/17:211
Socialdepartementet

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016. Skr. 2016/17:211

10800

108 kr

Här lämnas en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvfondsdelegationen fördelat medel ur fonden under 2016.
Produktdetaljer: