Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014. Skr. 2014/15:132
Socialdepartementet

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014. Skr. 2014/15:132

10800

108 kr (exkl. moms)

Här lämnas en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under 2014. Vidare redogör regeringen för sin bedömning av Arvsfondsdelegataionens utveckling och verksamhet samt analyserar fördelningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena. I skrivelsen anges också områden som enligt regeringens mening bör prioriteras vid kommande fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden.
Tryckt upplaga: