Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018. Skr. 2018/19:130
Finansdepartementet

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018. Skr. 2018/19:130

23700

237 kr (exkl. moms)

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) verksamhet t.o.m. 2018. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar för 2018 och en utvärdering av AP-fondernas verksamhet sedan 2001.
Produktdetaljer: