Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017. Skr. 2017/18:130
Finansdepartementet

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017. Skr. 2017/18:130

23000

230 kr (exkl. moms)

I skrivelsen lämnas en redovisning av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) verksamhet t.o.m. 2017. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar för 2017 och en utvärdering av AP-fondernas verksamhet sedan 2001. Under 2017 uppgick det samlade resultatet för Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna (buffertfonderna) till 121 miljarder kronor efter kostnader, vilket motsvarar en avkastning på 9,2 procent.
Produktdetaljer: