Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016. Skr. 2016/17:130
Finansdepartementet

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016. Skr. 2016/17:130

28100

281 kr (exkl. moms)

Under 2016 uppgick det samlade resultatet för Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna (buffertfonderna) till 118 miljarder kronor efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 9,7 procent, vilket är högre än den genomsnittliga avkastningen sedan 2001.Det samlade kapitalet i buffertfonderna uppgick till 1 321 miljarder kronor vid utgången av 2016. Utvecklingen på de finansiella marknaderna har stor betydelse för buffertfondernas avkastning. De senaste fem årens goda börsutveckling har gett ett starkt bidrag till resultatutvecklingen.
Produktdetaljer: