Redovisning av aktiekapital i euro
Justitiedepartementet

Redovisning av aktiekapital i euro

Slutbetänkande av Utredningen om aktiekapital och redovisning i utländsk valuta.

24600

246 kr (exkl. moms)

Hävdar att svenska företag bör ges möjlighet att redovisa i euro. För att göra detta möjligt föreslås omräkningsregler för beskattnings- och statistikändamål vilka följer en genomsnittlig växelkurs. När det gäller preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska företagen redovisa gjorda löneutbetalningar och avdragen skatt i kronor enligt löneredovisningssystemet. Presenterar också ett antal principer för redovisning i euro som bör gälla för aktiebolag, ekonomiska föreningar resp. flertalet finansiella företag.
Tryckt upplaga: