Receptfria läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner, ändrade föreskrifter. TLVFS 2012:3
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Receptfria läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner, ändrade föreskrifter. TLVFS 2012:3

7000

70 kr

Ändring av LFNFS 2003:2.
Produktdetaljer: