reboot - omstart för den digitala förvaltningen. SOU 2017:114
 • Offentlig rätt

reboot - omstart för den digitala förvaltningen. SOU 2017:114

Slutbetänkande från Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster

58000

580 kr (exkl. moms)

reboot - omstart för den digitala förvaltningen. SOU 2017:114

reboot - omstart för den digitala förvaltningen. SOU 2017:114

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 548
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824745-7
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen bedömer att regeringen det senaste året genom en serie olika initiativ har markerat en tydlig förändring av inriktningen av politiken för den digitala förvaltningen. I flera avseenden innebär initiativen en tydlig omprövning av tidigare ställningstaganden. Det som pågår kan därför beskrivas som en omstart – reboot – av politiken för digitalisering inom den offentliga sektorn. De förslag som återges i detta slutbetänkande, liksom förslagen i utredningens delbetänkande (SOU 2017:23, se Relaterade produkter, till höger) bygger vidare på dessa åtgärder och är avsedda att komplettera dem.

Ur innehållet:
 • förslag till lag om statlig elektronisk identitetshandling
 • förslag till lag om infrastruktur för digital post
 • förslag till förordning med mål för de statliga myndigheternas digitaliseringsarbete
 • individ och myndighet i det digitala samhället
 • effektiv styrning av en samverkande förvaltning

Särskild utredare: Hans-Eric Holmqvist

Köp utredningen och ta del av de kompletta förslagen!
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!