.
Rättsvetenskap för uppsatsförfattare

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare

Claes Sandgren

Ämne, material, metod och argumentation

23000

230 kr (exkl. moms)

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 5
  • Omfång: 138
  • Utgiven: 2021
  • ISBN: 9789139024637
  • Ämnen: Straffrätt, Skola och utbildning
  • Författare: Claes Sandgren

Om boken

Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området. Boken kan användas av studenter på juristlinjen och inom andra utbildningar där juridiska ämnen ingår.
Exempel på frågor som behandlas är dessa:
• Vilka vetenskapliga krav ställs på en uppsats?
• Vad är ett uppsats-PM?
• För vem skriver du: experter, allmänheten eller annan?
• Vad gör du om du kör fast?
• Vad är en bra disposition?
• Hur finner du och formulerar ett bra ämne?
• Hur söker du mest effektivt ett relevant material?
• Vad är skillnaden mellan rättskälleläran, juridisk metod och rättvetenskaplig metod?
• Vilka rättsvetenskapliga metoder kan du använda?
• Bör du göra intervjuer eller använda annat empiriskt material?
• Vad bör stå i metodkapitlet?
• Vad är en rationell argumentation?
• Vad är en rättslig teori och bör du ha en sådan?
• Får dina värderingar spela enroll?
• Vad innebär kravet på ett kritiskt förhållningssätt?
• När bör du ha en hänvisning? Vad är god hänvisningssed?
• Vad kan du begära av handledaren?
• Vad är plagiat och annat fusk?
• Vad är en bra uppsats? Får den vara deskriptiv?
• Examinationen

Boken innehåller även en annoterad förteckning på över ca 80 titlar om rättsvetenskap m.m., språktips samt ett sakregister.