.
Rättspraxis i litteraturen
  • Övrigt
  • Referensverk och tidskrifter

Rättspraxis i litteraturen

Nils Regner, Nils-Olof Berggren, Ove Lindh, Johnny Herre, Svante O. Johansson

Nytt juridiskt arkiv 1930-2021

Planerad utgivning under juli 2024.
0
Rättspraxis i litteraturen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

1969 utkom den första upplagan av Rättspraxis i litteraturen, sammanställd av justitierådet Nils Regner. Verket har senare aktualiserats och getts ut i nya upplagor.

Denna sjätte upplaga av verket innehåller nyskrivna avsnitt för åren 2016–2022. Litteraturhänvisningarna för de tidigare åren har kompletterats med uppgifter om ny litteratur och om nya upplagor av tidigare utgivna verk. Litteratur som har kommit ut från tryckeriet före den 1 januari 2023 har beaktats.

Genom förteckningarna i Rättspraxis i litteraturen får den som känner till ett rättsfall i en viss rättsfråga snabbt hänvisning till andra rättsfall som rör den aktuella frågan samt till den litteratur – inklusive tidskriftsartiklar – där rättsfallet behandlas. Boken är ett oumbärligt hjälpmedel för varje jurist.

Johnny Herre är adj. professor och tidigare justitieråd i Högsta domstolen och Svante O. Johansson är justitieråd i Högsta domstolen.