Rättspraxis i litteraturen
  • Övrigt
  • Referensverk och tidskrifter

Rättspraxis i litteraturen

0
Rättspraxis i litteraturen
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
Digital utgåva:

Om boken

Rättspraxis i litteraturen är ett praktiskt tidsbesparande verktyg för den som vill söka fördjupad kunskap i doktrinen kring ett visst rättsfall eller en viss rättsfråga. För varje rättsfall i NJA I och Rättsfall från hovrätterna, RH, presenteras en förteckning som ger hänvisningar till den litteratur där rättsfallet omnämns, inklusive tidskriftsartiklar. Uppgifter ges om författare, titel och upplaga. Verket uppdaterades senast 2017. För närvarande saknas uppdateringsplan.