.
Rättsliga regler i högskolan
  • Skola och utbildning
  • Offentlig rätt
  • Utbildning
  • Förvaltningsrätt
  • Statsrätt

Rättsliga regler i högskolan

Per Abrahamsson, Magnus Hallberg

Liten handbok för ledamöter i högskoleorgan

0
Rättsliga regler i högskolan
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Rättsliga regler i högskolan är en liten handbok för ledamöter i högskoleorgan. Tyngdpunkten ligger på beslutsprocessen: vilka regler som gäller för ett sammanträde, hur en omröstning går till samt vad kallelser och protokoll bör innehålla.

Boken redogör också för hur ledamöter utses och för deras ansvar, skyldigheter och rättigheter. Vidare finns fakta om lagar och förordningar för högskolan, om offentlighet och sekretess, om upphovsrätt samt om de regler som gäller för överklagande.

Ett utförligt sakregister med ordförklaringar gör det lätt att hitta de uppgifter man söker.

I denna tolfte upplaga av Rättsliga regler i högskolan har ett antal ändringar och tillägg gjorts i förhållande till föregående upplaga såväl avseende ny lagstiftning som ny praxis.