Rättsliga regler i högskolan
Norstedts Juridik

Rättsliga regler i högskolan

Liten handbok för ledamöter i högskoleorgan

44900

449 kr (exkl. moms)

Rättsliga regler i högskolan är en liten handbok för ledamöter i högskoleorgan. Tyngdpunkten ligger på beslutsprocessen: vilka regler som gäller för ett sammanträde, hur en omröstning går till samt vad kallelser och protokoll bör innehålla.

Boken redogör också för hur ledamöter utses och för deras ansvar, skyldigheter och rättigheter. Vidare finns fakta om lagar och förordningar för högskolan, om offentlighet och sekretess, om upphovsrätt samt om de regler som gäller för överklagande.

Ett utförligt sakregister med ordförklaringar gör det lätt att hitta de uppgifter man söker.

I denna tolfte upplaga av Rättsliga regler i högskolan har ett antal ändringar och tillägg gjorts i förhållande till föregående upplaga såväl avseende ny lagstiftning som ny praxis.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 12
  • Omfång: 76
  • Utgiven: 2020
  • ISBN: 9789139117322
  • Ämnen: Utbildning & Forskning