Rättsliga regler i högskolan
Norstedts Juridik

Rättsliga regler i högskolan

42200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

422 kr

"Rättsliga regler i högskolan" är en liten handbok för ledamöter i högskoleorgan. Tyngdpunkten ligger på beslutsprocessen: vilka regler som gäller för ett sammanträde, hur en omröstning går till samt vad kallelser och protokoll bör innehålla. Boken redogör också för hur ledamöter utses och för deras ansvar, skyldigheter och rättigheter. Vidare finns fakta om lagar och förordningar för högskolan, om offentlighet och sekretess, om upphovsrätt samt om de regler som gäller för överklagande. Ett utförligt sakregister med ordförklaringar gör det lätt att hitta de uppgifter man söker. I denna elfte upplaga av "Rättsliga regler i högskolan" har ett antal ändringar och tillägg gjorts i förhållande till föregående upplaga såväl avseende ny lagstiftning som ny praxis.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 74
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913911461-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

"Rättsliga regler i högskolan" är en liten handbok för ledamöter i högskoleorgan. Tyngdpunkten ligger på beslutsprocessen: vilka regler som gäller för ett sammanträde, hur en omröstning går till samt vad kallelser och protokoll bör innehålla. Boken redogör också för hur ledamöter utses och för deras ansvar, skyldigheter och rättigheter. Vidare finns fakta om lagar och förordningar för högskolan, om offentlighet och sekretess, om upphovsrätt samt om de regler som gäller för överklagande. Ett utförligt sakregister med ordförklaringar gör det lätt att hitta de uppgifter man söker. I denna elfte upplaga av "Rättsliga regler i högskolan" har ett antal ändringar och tillägg gjorts i förhållande till föregående upplaga såväl avseende ny lagstiftning som ny praxis.
Målgrupp
Skolledare, Offentlig förvaltning, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2016-05-04
  • Version: 11
  • ISBN: 978-913911461-1