Rättslig översyn skogsvårdslagstiftningen. SOU 2017:81
Näringsdepartementet

Rättslig översyn skogsvårdslagstiftningen. SOU 2017:81

Betänkande från Utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

22000

220 kr (exkl. moms)

Utredaren föreslår sanktionsavgifter för uteblivna anmälningar om avverkning m.m. Straffbestämmelserna för dessa skyldigheter upphävs. Istället ska en sanktionsavgift tas ut av markägaren om anmälningspliktiga åtgärder påbörjas utan att Skogsstyrelsen underrättats. Utredaren föreslår också bl.a. en utvidgad rätt att överklaga vissa av Skogsstyrelsen beslut.

Särskild utredare: Fredrik von Arnold

Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 317
  • Utgiven: 2017
  • Serie: SOU 2017:081
  • ISBN/Best.nr: 978-913824686-3
  • Ämnen: Lantbruk & Livsmedel, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Straffrätt & Rättsväsen