.
Rättskällor
  • Övrigt
  • Referensverk och tidskrifter

Rättskällor

Christina Ramberg, Alexander R Besher, Laura Carlson, Adam Croon, Claes Granmar, David Kleist, Pernilla Leviner, Annika Norée

En introduktion i kritiskt tänkande

20700

207 kr (exkl. moms)

Rättskällor

Rättskällor

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammet att förhålla sig kritiskt och kreativt till material som jurister hänvisar till genom att förklara varje rättskällas styrkor och svagheter samt hur rättskällorna samverkar. Boken behandlar:

• Författningar

• Prejudikat (rättspraxis)

• Förarbeten

• Handelsbruk

• Analogier och motsatsslut

• Soft law, vägledningar och råd

• Juridisk litteratur

• Utländsk rätt

• Rättsprinciper