.
Rättskällor
  • Övrigt
  • Referensverk och tidskrifter

Rättskällor

Christina Ramberg, Alexander R Besher, Laura Carlson, Adam Croon, Claes Granmar, David Kleist, Pernilla Leviner, Annika Norée

En introduktion i kritiskt tänkande

19900

199 kr (exkl. moms)

Rättskällor

Rättskällor

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammetatt förhålla sig kritiskt till rättskällor genom att förklaravarje rättskällas styrkor och svagheter samt hur rättskällorna samverkar.Boken behandlar:
• Författningar
• Rättspraxis
• Förarbeten
• Handelsbruk
• Analogier och motsatsslut
• Soft law och vägledande råd
• Juridisk litteratur
• Utländsk rätt
• Grundläggande principer och fria lämplighetsöverväganden