.
Rättshjälpslagen
  • Processrätt
  • Straffrätt

Rättshjälpslagen

Cecilia Renfors, Ebba Sverne Arvill

och annan lagstiftning om rättsligt bistånd. En kommentar

Planerad utgivning under september 2024.
0
Rättshjälpslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Detta verk består av kommentarer till de flesta av de lagar som innehåller bestämmelser om stöd till enskilda vid olika rättsliga förfaranden. De lagar som kommenteras är framför allt rättshjälpslagen, lagen om offentligt biträde, lagen om målsägandebiträde samt bestämmelserna i rättegångsbalken om offentlig försvarare. Dessutom kommenteras lagen om särskild företrädare för barn samt bestämmelserna i rättegångsbalken om rätt till ersättning för misstänkta vid friande dom och återbetalningsskyldighet för offentlig försvarare vid fällande dom. Därutöver kommenteras bestämmelserna om rätt till ersättning för vittnen och målsäganden i allmän domstol och förvaltningsdomstol samt möjligheterna att få ersättning för ombud i processer om skatteförfaranden. Den nu aktuella versionen innehåller uppdateringar av rättsfall och lagtext till och med den 30 april 2019. Även de ändringar i rättegångsbalken om försvarare som träder i kraft den 11 juni 2019 är kommenterade.