.
Rättshjälpslagen
  • Processrätt
  • Straffrätt

Rättshjälpslagen

Cecilia Renfors, Ebba Sverne Arvill

och annan lagstiftning om rättsligt bistånd. En kommentar

Planerad utgivning under september 2024.
144300

1.443 kr (exkl. moms)

Rättshjälpslagen

Rättshjälpslagen

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Detta verk består av kommentarer till de flesta av de lagar som innehåller bestämmelser om stöd till enskilda vid olika rättsliga förfaranden.

De lagar som kommenteras är framförallt rättshjälpslagen, lagen om offentligt biträde, lagen om målsägandebiträde samt lagen om särskild företrädare för barn. Dessutom kommenteras bestämmelserna i rättegångsbalken om ersättning till offentlig försvarare, rätt till ersättning för misstänkta vid friande dom och återbetalningsskyldighet för offentlig försvarare vid fällande dom.

Därutöver kommenteras bestämmelserna om rätt till ersättning för vittnen och målsäganden i domstol samt möjligheterna att få ersättning för ombud i processer om skatteförfaranden.

Den nu aktuella versionen innehåller uppdateringar av rättsfall och lagtext till och med den 31 maj 2024.