.
Rättshjälpslagen
  • Processrätt
  • Straffrätt

Rättshjälpslagen

Ebba Sverne Arvill, Cecilia Renfors

och annan lagstiftning om rättsligt bistånd. En kommentar

142200

1.422 kr (exkl. moms)

Rättshjälpslagen

Rättshjälpslagen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna tredje upplaga innehåller en mängd nya rättsfall. Dessutom kommenteras nya bestämmelser om utökad möjlighet att välja biträde på annan ort samt frågor om ersättning i dessa fall, liksom till de ändringar i ersättningsbestämmelserna som följer av den nya skatteförfarandelagen. Dessutom kommenteras relevanta delar av 31 kap. RB, vilket inte gjorts i tidigare upplagor.