Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning
Wolters Kluwer

Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning

76500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

765 kr

Författare:
Lisa Nyström , Stellan Gärde
När samtliga rättsregler som är möjliga att åberopa läggs till grund för en talan om kränkning kan detta påverka framgångsmöjligheterna för den kränkte och även storleken på utdömda belopp. Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning ger en samlad vägledning till rättsliga grunder för skadestånd i framtida mål. Argument för enskildas rätt till skadestånd som har använts eller som har kunnat användas i ett stort antal domar från Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna, Arbetsdomstolen, förvaltningsdomstolarna m.fl. redovisas här. I mål om kränkningar använder svenska domstolar och ombud enskildas rättig­heter i Europakonventionen, EU-rätten och andra internationella regler, såväl som svenska regler parallellt. Här redogörs för relevanta delar av de lag- och konventionsregler som berörs i domarna. Här behandlas även HD:s nya praxis om möjligheten att erhålla skadestånd vid kränkning. Detta innebär viktiga landvinningar för rättssäkerheten i Sverige och för möjligheterna att få rättelse och kompensation, främst vid kränkningar från stat eller kommun, men nu även inom det privata området i allvarliga fall. Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning berör
 • - den enskildes rätt till äganderätt
 • - yttrandefrihet
 • - föreningsrätt
 • - integritet
 • - rättvis rättegång och rättigheter inom straffrättsförfarandet
 • - migrationsrätt
 • - miljörätt
 • - skydd mot diskriminering
 • - skydd mot trafficking
 • - skydd mot tortyr
 • - barns rätt
 • Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 474
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913911339-3

  Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

  Författare:
  Lisa Nyström , Stellan Gärde
  När samtliga rättsregler som är möjliga att åberopa läggs till grund för en talan om kränkning kan detta påverka framgångsmöjligheterna för den kränkte och även storleken på utdömda belopp.
  Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning ger en samlad vägledning till rättsliga grunder för skadestånd i framtida mål. Argument för enskildas rätt till skadestånd som har använts eller som har kunnat användas i ett stort antal domar från Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna, Arbetsdomstolen, förvaltningsdomstolarna m.fl. redovisas här.
  I mål om kränkningar använder svenska domstolar och ombud enskildas rättig­heter i Europakonventionen, EU-rätten och andra internationella regler, såväl som svenska regler parallellt. Här redogörs för relevanta delar av de lag- och konventionsregler som berörs i domarna.
  Här behandlas även HD:s nya praxis om möjligheten att erhålla skadestånd vid kränkning. Detta innebär viktiga landvinningar för rättssäkerheten i Sverige och för möjligheterna att få rättelse och kompensation, främst vid kränkningar från stat eller kommun, men nu även inom det privata området i allvarliga fall.
  Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning berör
 • - den enskildes rätt till äganderätt
 • - yttrandefrihet
 • - föreningsrätt
 • - integritet
 • - rättvis rättegång och rättigheter inom straffrättsförfarandet
 • - migrationsrätt
 • - miljörätt
 • - skydd mot diskriminering
 • - skydd mot trafficking
 • - skydd mot tortyr
 • - barns rätt
 • Målgrupp
  Studerande, Offentlig förvaltning, Juridiska
  Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Folkrätt och internationell privaträtt
  • Publicerad: 2016-04-08
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911339-3