.
Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt

Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt

38600

386 kr (exkl. moms)

Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt

Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall inom det bolagsrättsliga området. Rättsfallssamlingenvänder sig till alla som har intresse av och/eller har anledningatt fördjupa sig inom rättsområdet. Boken är dock primärt framtagenför att användas vid undervisningen i såväl bolagsrätt/associationsrättsom vid undervisningen i kredit- och obeståndsrätt på både grundochfördjupningskurser.Urvalet till Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt och Rättsfallssamlingi kredit- och obeståndsrätt, 2 u. har skett genom samarbete mellanGöteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Karlstad universitet,Linköpings universitet och Örebro universitet.