.
Rättsfallssamling i sakrätt och exekutionsrätt
  • Insolvensrätt

Rättsfallssamling i sakrätt och exekutionsrätt

Peter Strömgren, Laila Zackariasson
Produkt-id: 7474003116198
ID: P000046769

314 kr (exkl. moms)

Rättsfallssamling i sakrätt och exekutionsrätt

Rättsfallssamling i sakrätt och exekutionsrätt

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna rättsfallssamling innehåller ett stort antal centrala rättsfall
inom rättsområdena sakrätt och exekutionsrätt. Boken är i första
hand framtagen för kurser på universitets- och högskolenivå men
är också avsedd att kunna användas i annan kursverksamhet och av
praktiker. Urvalet är anpassat till kurser i sak- och insolvensrätt på
juristprogrammet vid Uppsala universitet.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139027188.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000046769", "primary"=>"true", "verkid"=>"P0000467661", "subject_areas"=>["Insolvensrätt"], "subjects"=>["Insolvensrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0648", "id"=>"3DD8DC4A944F6EA9C1257D72003316CC", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Peter", "lastname"=>"Strömgren"}, {"contact_id"=>"1290", "id"=>"9FCE25B3AE1F208FC1257A0800407B1A", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Laila", "lastname"=>"Zackariasson"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"154", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"239", "size"=>"883", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-08-17", "publicerat_timestamp"=>1660694400, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}