Rättsfallssamling i rättsinformatik
Norstedts Juridik

Rättsfallssamling i rättsinformatik

30600

306 kr (exkl. moms)

Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2019. Rättsfallssamlingen i rättsinformatik kompletteras av en författningssamling inom samma ämnesområde.