Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt
Wolters Kluwer

Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt

38600

386 kr

Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall inom de obeståndsrättsliga, fordringsrättsliga,säkerhetsrättsliga och sakrättsliga områdena. Rättsfallssamlingenvänder sig till alla som har intresse av och/eller har anledningatt fördjupa sig inom nämnda rättsområden. Boken är dock primärtframtagen för att användas vid undervisningen i kredit- och obeståndsrättpå såväl grund- som fördjupningskurser.Urvalet till Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt, 2 u. ochRättsfallssamling i svensk bolagsrätt har skett genom samarbete mellanGöteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Karlstaduniversitet, Linköpings universitet och Örebro universitet.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 776
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913920858-7