Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 2
Norstedts Juridik

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 2

33600

336 kr

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt> innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område.Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov av en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Under allmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som rör allmänna förmögenhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis möjligheten att rikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja, eller som annars saknar naturlig hemort, t.ex. obehörig vinst.Rättsfallen i volym 2 är indelade i ämnesområdena allmän avtalsrätt och kontraktsrätt. Ämnet kontraktsrätt omfattar olika avtalstyper, såsom köp av lös egendom, entreprenadavtal, försäkringsavtal och immateriella tjänster.Strukturen i boken följer det aktuella upplägget på kursen CivilrättA vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 410
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913920874-7