Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1
  • Ekonomi
  • Straffrätt & Rättsväsen

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1

Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt

33400

334 kr (exkl. moms)

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1

Om boken

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov
av en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.

Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Under allmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som rör allmänna förmögenhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis möjligheten att rikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja, eller som annars saknar naturlig hemort, t.ex. obehörig vinst.

Rättsfallen i volym 2 är indelade i ämnesområdena allmän avtalsrätt och kontraktsrätt. Ämnet kontraktsrätt omfattar olika avtalstyper, såsom köp av lös egendom, entreprenadavtal, försäkringsavtal och immateriella tjänster.

Strukturen i boken följer det aktuella upplägget på kursen Civilrätt A vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.