Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1
Norstedts Juridik

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1

Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt

32100

321 kr (exkl. moms)

Författare:
Johan Sandstedt , Jori Munukka
Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställning
av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är
primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och
högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov
av en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.

Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrätt,
skuldebrevsrätt, sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Under
allmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som rör allmänna
förmögenhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis möjligheten att
rikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja, eller som
annars saknar naturlig hemort, t.ex. obehörig vinst.

Rättsfallen i volym 2 är indelade i ämnesområdena allmän
avtalsrätt och kontraktsrätt. Ämnet kontraktsrätt omfattar
olika avtalstyper, såsom köp av lös egendom, entreprenadavtal,
försäkringsavtal och immateriella tjänster.

Strukturen i boken följer det aktuella upplägget på kursen Civilrätt
A vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 365
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 978-913920903-4