Rättsfallssamling i familjerätt
Norstedts Juridik

Rättsfallssamling i familjerätt

45300

453 kr

Författare:
Johan Schüldt
Syftet med denna rättsfallssamling i familjerätt är i första hand att vara undervisningsmaterial gällande rättspraxis inom familjerätten för juris studerande vid universiteten. De utvalda rättsfallen av intresse är huvudsakligen från senare år, men ett urval av äldre rättsfall från Högsta domstolen som bedömts vara särskilt intressanta har därför också tagits med.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 445
  • Utgiven: 2013
  • ISBN: 978-913920668-2