Rättsfallsreferat från hovrätterna - RH. Prenumeration 2018 inklusive årsbok
Domstolsverket

Rättsfallsreferat från hovrätterna - RH. Prenumeration 2018 inklusive årsbok

224200

2,242 kr

Referat av civil-, straff-, process-, konkurs- och exekutionsrättsliga mål. Årsboken utkommer på våren år 2018 och ingår i prenumerationen.

Produktdetaljer: