Rättsfallsreferat från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Prenumeration 2019 inklusive årsbok
Domstolsverket

Rättsfallsreferat från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Prenumeration 2019 inklusive årsbok

243500

2,435 kr (exkl. moms)

Referat av rättsfall som rör bl.a skatter, uppbörd, kommunala besvärsmål, körkortsmål, social- och hälsovårdsmål, brandmål, byggnadsmål och studiestödsmål. Årsboken utkommer på våren år 2020 och ingår i prenumerationen.

Produktdetaljer: