Rättsfallsreferat från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Prenumeration 2018 inklusive årsbok
Domstolsverket

Rättsfallsreferat från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Prenumeration 2018 inklusive årsbok

235400

2,354 kr

Referat av rättsfall som rör bl.a skatter, uppbörd, kommunala besvärsmål, körkortsmål, social- och hälsovårdsmål, brandmål, byggnadsmål och studiestödsmål. Årsboken utkommer på våren år 2019 och ingår i prenumerationen.

Produktdetaljer: