.
Rättsfallsanalys för icke-jurister
  • Socialrätt

Rättsfallsanalys för icke-jurister

Lupita Svensson

Analys, metod, beslut

37200

372 kr (exkl. moms)

Rättsfallsanalys för icke-jurister

Rättsfallsanalys för icke-jurister

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 176
  • Utgiven: 2022
  • ISBN: 9789139025948
  • Ämnen: Socialrätt
  • Taggar:
  • Författare: Lupita Svensson

Om boken

Inom många professioner är man i dag rättstillämpare utan att vara jurist. Syftet med den här boken är att ge icke-jurister en introduktion till att göra rättsfallsanalyser och stimulera till att låta detta bli en del av det vardagliga arbetet.

Rättsfallsanalys för icke-jurister går igenom rättsteknik på ett grundläggande sätt och beskriver hur en rättsfallsanalys genomförs. Vidare presenteras rättsligt material och rättskälleläran. Framställningen är konkret och praktisk och innehåller även exempel på rättsfall samt instruktioner för hur dessa kan analyseras.

Boken presenterar rättsfallsanalysen som verktyg för en säkrare och tydligare rättstillämpning för icke-jurister, som exempelvis socionomstudenter och yrkesverksamma. Att läsa och analysera rättsfall är en naturlig del i undervisningen men kan med fördel införas i det vardagliga arbetet vid exempelvis socialtjänstens myndighetsutövning. I den här reviderade upplagan har en utökning av rättsfallen gjorts samt vissa förtydliganden i den löpande texten.

Målet är att väcka nyfikenhet och inspiration att vilja arbeta med rättsfall för att på så sätt bli en bättre rättstillämpare.