Rättsfall från hovrätterna. Årsbok 2001 (RH)
  • allmänna domstolar
  • domstolar
  • hovrätter
  • rättsfall

Rättsfall från hovrätterna. Årsbok 2001 (RH)

54000

540 kr (exkl. moms)

Rättsfall från hovrätterna. Årsbok 2001 (RH)

Rättsfall från hovrätterna. Årsbok 2001 (RH)

  • Utgivare: Domstolsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 417
  • Utgiven: 2002
  • ISBN/Best.nr: 978-913831946-8
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen

Om boken

Referat av rättsfall som bedömts vara av mer allmänt intresse. Utöver de fullständiga referaten ingår också en särskild avdelning med en summarisk redovisning av några avgöranden som rör mened och anstiftan av mened. Innehåller ett systematiskt och ett alfabetiskt sökregister för åren 1997-2001.


Teckna prenumeration på rättsfallsreferat inkl. årsbok
eller beställ stående order på enbart årsboken