Rättsfall från hovrätterna. Årsbok 2001 (RH)
Domstolsverket

Rättsfall från hovrätterna. Årsbok 2001 (RH)

54000

540 kr (exkl. moms)

Referat av rättsfall som bedömts vara av mer allmänt intresse. Utöver de fullständiga referaten ingår också en särskild avdelning med en summarisk redovisning av några avgöranden som rör mened och anstiftan av mened. Innehåller ett systematiskt och ett alfabetiskt sökregister för åren 1997-2001.


Teckna prenumeration på rättsfallsreferat inkl. årsbok
eller beställ stående order på enbart årsboken

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Domstolsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 417
  • Utgiven: 2002
  • ISBN/Best.nr: 978-913831946-8
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen