Rättsfall från hovrätterna. Årsbok 1998 (RH)
  • allmänna domstolar
  • domstolar
  • hovrätter
  • rättsfall

Rättsfall från hovrätterna. Årsbok 1998 (RH)

samt register 1994-1998.

47500

475 kr (exkl. moms)

Rättsfall från hovrätterna. Årsbok 1998 (RH)

Rättsfall från hovrätterna. Årsbok 1998 (RH)

  • Utgivare: Domstolsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 472
  • Utgiven: 1999
  • ISBN/Best.nr: 978-913831545-3
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen

Om boken

Referat av intressanta civil-, straff-, process-, konkurs- och exekutionsrättsliga mål. I särskilda kapitel redovisas avgöranden som rör påföljder för unga lagöverträdare (under 18 år) resp. brottsrubricering, påföljd och skadestånd i mål om olaga hot. Innehåller dessutom ett systematiskt och ett alfabetiskt sökordsregister för femårsperioden 1994-98.

Prenumeration kan tecknas på rättsfallsreferat inkl. årsbok