.
Rättighetsansvar
 • Ersättningsrätt
 • Förmögenhetsrätt
 • Försäkringsrätt

Rättighetsansvar

Bertil Bengtsson

- en översikt

0
Rättighetsansvar
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2021
 • Ämnen: Ersättningsrätt, Förmögenhetsrätt
 • Taggar: Försäkringsrätt,
 • Författare: Bertil Bengtsson

Om boken

Verket behandlar en ny typ av skadeståndsansvar som fått allt större betydelse i svensk rätt på senare år: ett ansvar som inte bygger på uppsåt eller oaktsamhet utan på överträdelse av en rättighet. Grunden för ansvaret har till en början varit överträdelse av Europakonventionen, men på senare år har det utvecklats ett liknande ansvar vid brott mot regeringsformens rättighetsregler, och en mera allmän regel om skadestånd på denna grund har nyligen föreslagits. Också Barnkonventionens bestämmelser om barnets rättigheter kan medföra ett ansvar av detta slag. I en överblick av de delvis oklara principer som kännetecknar rättighetsansvaret tar boken upp en rad särskilda problem som ansvaret medför och belyser vilka möjligheter det ger att utveckla rättighetsskyddet på olika rättsområden.