.
Rättighetsansvar
 • Ersättningsrätt
 • Förmögenhetsrätt
 • Försäkringsrätt

Rättighetsansvar

Bertil Bengtsson

- en översikt

44500

445 kr (exkl. moms)

Rättighetsansvar

Rättighetsansvar

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 186
 • Utgiven: 2021
 • ISBN: 9789139025139
 • Ämnen: Ersättningsrätt, Förmögenhetsrätt
 • Taggar: Försäkringsrätt,
 • Författare: Bertil Bengtsson

Om boken

Boken behandlar en ny typ av skadeståndsansvar som fått allt större betydelse i svensk rätt på senare år: ett ansvar som inte bygger på uppsåt eller oaktsamhet utan på överträdelse av en rättighet. Grunden för ansvaret har till en början varit överträdelse av Europakonventionen, men på senare år har det utvecklats ett liknande ansvar vid brott mot regeringsformens rättighetsregler, och en mera allmän regel om skadestånd på denna grund har nyligen föreslagits. Också Barnkonventionens bestämmelser om barnets rättigheter kan medföra ett ansvar av detta slag. I en överblick av de delvis oklara principer som kännetecknar rättighetsansvaret tar boken upp en rad särskilda problem som ansvaret medför och belyser vilka möjligheter det ger att utveckla rättighetsskyddet på olika rättsområden.