.
Rätten till offentlig försvarare. Ds 2017:53
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

Rätten till offentlig försvarare. Ds 2017:53

Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv

9500

95 kr (exkl. moms)

Rätten till offentlig försvarare. Ds 2017:53

Rätten till offentlig försvarare. Ds 2017:53

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 146
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824698-6
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Överväger genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfarandeni samband med en europeisk arresteringsorder (rättshjälpsdirektivet). Rätten till rättshjälp enligt direktivet motsvaras i svensk rätt av rätten att få en offentlig försvarare. I Ds:n görs bedömningen att svensk rätt redan i dag väsentligen tillgodoser direktivets krav på rätt till rättshjälp.

Vidare görs bedömningen att det med anledning av direktivet bör införas en ordning för förordnande av offentligförsvarare utanför domstolens kontors- och beredskapstid, dvs. huvudsakligen under kvällar och nätter. Det föreslås att det, i stället för inrättandet av en jour eller beredskap för domstolarna under sådan tid, i rättegångsbalken ska införas en reglering som ger åklagaren rätt att, under vissa förutsättningar, interimistiskt förordna en offentlig försvarare för en gripen eller anhållen misstänkt.

Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!