Rättegångsbalken
  • Straffrätt & Rättsväsen

Rättegångsbalken

En kommentar. Stående order

596100

5,961 kr (exkl. moms)

Rättegångsbalken

Rättegångsbalken

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Pärm med lösblad
  • Upplaga: 1
  • Serie: Norstedts Laghandböcker
  • ISBN: 978-913855169-1
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  • Författare: Peter Fitger, Monika Sörbom, Tobias Eriksson, Per Hall, Ragnar Palmkvist, Cecilia Renfors

Om boken

Rättegångsbalken kommenteras utförligt och paragrafvis. Redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Omfattar fyra pärmar som vanligtvis uppdateras två gånger per år.

Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Uppdateras vanligtvis två gånger per år och supplementen sänds då ut automatiskt via stående order. Priset varierar beroende på supplementens omfång.