Rättegång. Tredje häftet
Norstedts Juridik

Rättegång. Tredje häftet

40000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

400 kr (exkl. moms)

Detta tredje häfte i serien Rättegång behandlar frågor som civilprocessuella säkerhetsåtgärder, straffprocessuella tvångsmedel, omröstning, domens rättskraft, rättegångskostnader samt tidsbestämmelser och delgivning.Denna åttonde upplaga har, såvitt avser kapitel 17 och 22, reviderats och delvis författats av professor Henrik Edelstam. Kapitel 18 har författats av universitetslektor Simon Andersson. Kapitel 19 har författats av professor emeritus Torleif Bylund samt reviderats av denne och universitetslektor Henrik Bellander. Kapitel 20 har reviderats och delvis författats av kanslirådet Mikael Pauli. Kapitel 21 har reviderats och delvis författats av Henrik Bellander.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Detta tredje häfte i serien Rättegång behandlar frågor som civilprocessuella säkerhetsåtgärder, straffprocessuella tvångsmedel, omröstning, domens rättskraft, rättegångskostnader samt tidsbestämmelser och delgivning.

Se även övrigar delar av serien Rättegång, som behandlar den svenska civil- och straffprocessen:Rättegång IRättegång IIRättegång IVRättegång VFörfarandet i överrätt behandlas i en sjätte del:Rättegång VIArbetet är huvudsakligen avsett som kurslitteratur i juristutbildningen, men har även kommit att bli standardverket på processrättens område.

Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga: