Norstedts Juridik

Rättegång. Tredje häftet

38600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

386 kr

Detta tredje häfte i serien Rättegång behandlar frågor som civilprocessuella säkerhetsåtgärder, straffprocessuella tvångsmedel, omröstning, domens rättskraft, rättegångskostnader samt tidsbestämmelser och delgivning.

Se även övrigar delar av serien Rättegång, som behandlar den svenska civil- och straffprocessen:Rättegång IRättegång IIRättegång IVRättegång VFörfarandet i överrätt behandlas i en sjätte del:Rättegång VIArbetet är huvudsakligen avsett som kurslitteratur i juristutbildningen, men har även kommit att bli standardverket på processrättens område.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Detta tredje häfte i serien Rättegång behandlar frågor som civilprocessuella säkerhetsåtgärder, straffprocessuella tvångsmedel, omröstning, domens rättskraft, rättegångskostnader samt tidsbestämmelser och delgivning.

Se även övrigar delar av serien Rättegång, som behandlar den svenska civil- och straffprocessen:Rättegång IRättegång IIRättegång IVRättegång VFörfarandet i överrätt behandlas i en sjätte del:Rättegång VIArbetet är huvudsakligen avsett som kurslitteratur i juristutbildningen, men har även kommit att bli standardverket på processrättens område.

Målgrupp
Studerande
Digital upplaga: