.
Rättegång I-V. Supplement

Rättegång I-V. Supplement

Per Olof Ekelöf, Henrik Bellander, Mikael Pauli
24100

241 kr (exkl. moms)

Rättegång I-V. Supplement

Rättegång I-V. Supplement

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I RÄTTEGÅNG I–V behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är främst avsedda att vara kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma jurister.

RÄTTEGÅNG I–V kompletteras med detta supplement som innehåller tillägg och ändringar, vilka föranletts av ny lagstiftning, praxis och doktrin inom processrätten. Supplementet avser nionde upplagan av Rättegång I respektive Rättegång II, åttonde upplagan av Rättegång III, sjunde upplagan av Rättegång IV och nionde upplagan av Rättegång V. Supplementet innehåller ett samlat sak- och rättsfallsregister avseende alla fem böcker samt en förkortad innehållsförteckning över dessa.