.
Rättegång I-V. Supplement

Rättegång I-V. Supplement

Per Olof Ekelöf, Henrik Bellander, Mikael Pauli
Planerad utgivning under januari 2024.
18000

180 kr (exkl. moms)

Rättegång I-V. Supplement

Rättegång I-V. Supplement

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

RÄTTEGÅNG I–V kompletteras med detta supplement som innehåller tillägg och ändringar, vilka föranletts av ny lagstiftning, praxis och doktrin inom processrätten.