.
Rättegång I-V. Supplement

Rättegång I-V. Supplement

17700

177 kr (exkl. moms)

Rättegång I-V. Supplement

Rättegång I-V. Supplement

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 14
  • Omfång: 110
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 9789139209195
  • Ämnen: Straffrätt
  • Författare: Henrik Edelstam, Mikael Pauli, Henrik Bellander

Om boken

I RÄTTEGÅNG I–V behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är främst avsedda att vara kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma jurister.RÄTTEGÅNG I–V kompletteras med detta supplement som innehåller tillägg och ändringar, vilka föranletts av ny lagstiftning, praxis och doktrin inom processrätten. Supplementet avser nionde upplagan av Rättegång I respektive Rättegång II, åttonde upplagan av Rättegång III, sjunde upplagan av Rättegång IV och åttonde upplagan av Rättegång V. Supplementet innehåller ett samlat sak- och rättsfallsregister avseende alla fem böcker samt en förkortad innehållsförteckning över dessa.