.
Rättegång. Första häftet

Rättegång. Första häftet

Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Lars Heuman, Mikael Pauli
Produkt-id: 4335639494700
ID: D707E9FB2D48ACD0852580130035E3B4

380 kr (exkl. moms)

Rättegång. Första häftet

Rättegång. Första häftet

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I RÄTTEGÅNG I behandlas bl.a. frågor om de allmänna domstolarna,domare, rättegångens offentlighet, åklagare, advokater och processuella påföljder.Vidare innehåller RÄTTEGÅNG I en inledning till samtliga böcker i serienRÄTTEGÅNG. I denna inledning lämnas bl.a. en redogörelse för de processuella grundbegreppen, allmänna processprinciper samt metoder för tolkning av lag och prejudikat.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139207559.png", "type"=>"print", "product_id"=>"D707E9FB2D48ACD0852580130035E3B4", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"D707E9FB2D48ACD0852580130035E3B4", "verkid"=>"D707E9FB2D48ACD0852580130035E3509", "subject_areas"=>["Straffrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0476", "id"=>"22F98A92514A3E59C1257DAF005106D6", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Per Olof", "lastname"=>"Ekelöf"}, {"contact_id"=>"1637", "id"=>"D1AC296C7F82D3A8C1257543005CE615", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Henrik", "lastname"=>"Edelstam"}, {"contact_id"=>"0775", "id"=>"513C97C5E56FC3DEC125752E005B9CFF", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Lars", "lastname"=>"Heuman"}, {"contact_id"=>"1556", "id"=>"C42E600411460842C12576500041AC73", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Mikael", "lastname"=>"Pauli"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"296", "imprintcode"=>"WK", "edition"=>"9", "priceresellers"=>"268", "size"=>"276", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2016", "publicerat_datum"=>"2016-09-01", "publicerat_timestamp"=>1472688000, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}