.
Rättegång. Femte häftet

Rättegång. Femte häftet

Per Olof Ekelöf, Henrik Bellander, Henrik Edelstam, Mikael Pauli
0
Rättegång. Femte häftet
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I RÄTTEGÅNG I–V behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska
civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är främst avsedda att vara
kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma
jurister.

I RÄTTEGÅNG V redogörs för förfarandet i tvistemål och brottmål. När
det gäller tvistemål behandlas bl.a. förberedelse, huvudförhandling och dom. I
fråga om brottmål behandlas bl.a. förundersökning, förutsättningar för åtal och
huvudförhandling.

Denna nionde upplaga av verket har omarbetats och reviderats av Henrik
Bellander, universitetslektor i processrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala
universitet och Mikael Pauli, ämnesråd i Regeringskansliet.