.
Rättegång. Femte häftet

Rättegång. Femte häftet

Per Olof Ekelöf, Henrik Bellander, Henrik Edelstam, Mikael Pauli
Planerad utgivning under januari 2024.
46400

464 kr (exkl. moms)

Rättegång. Femte häftet

Rättegång. Femte häftet

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I RÄTTEGÅNG I–V behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska
civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är främst avsedda att vara
kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma
jurister.

I RÄTTEGÅNG V redogörs för förfarandet i tvistemål och brottmål. När
det gäller tvistemål behandlas bl.a. förberedelse, huvudförhandling och dom. I
fråga om brottmål behandlas bl.a. förundersökning, förutsättningar för åtal och
huvudförhandling.

Denna nionde upplaga av boken har omarbetats och reviderats av Henrik
Bellander, universitetslektor i processrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala
universitet och Mikael Pauli, ämnesråd i Regeringskansliet.