Rättegång. Andra häftet
Norstedts Juridik

Rättegång. Andra häftet

32600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

326 kr

RÄTTEGÅNG II behandlar frågor om
 • - rättegångshinder,
 • - domstolars behörighet,
 • - part- och processbehörighet,
 • - talerätt,
 • - processuella representanter (bl.a. ombud och försvarare),
 • - talan (väckande av talan, olika slag av talan, ändring och återkallande av talan samt partssuccession),
 • - förening av mål (kumulation, samt
 • - intervention.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

RÄTTEGÅNG II behandlar frågor om
 • - rättegångshinder,
 • - domstolars behörighet,
 • - part- och processbehörighet,
 • - talerätt,
 • - processuella representanter (bl.a. ombud och försvarare),
 • - talan (väckande av talan, olika slag av talan, ändring och återkallande av talan samt partssuccession),
 • - förening av mål (kumulation, samt
 • - intervention.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga: