.
Rättegång. Andra häftet

Rättegång. Andra häftet

Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Mikael Pauli
0
Rättegång. Andra häftet
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

RÄTTEGÅNG II behandlar frågor om
  • - rättegångshinder,
  • - domstolars behörighet,
  • - part- och processbehörighet,
  • - talerätt,
  • - processuella representanter (bl.a. ombud och försvarare),
  • - talan (väckande av talan, olika slag av talan, ändring och återkallande av talan samt partssuccession),
  • - förening av mål (kumulation, samt
  • - intervention.